• İki adet büyük konferans salonu
  • İki adet eğitim salonu
  • İki adet büyük kütüphane
  • Bir adet tam kapasiteli ibadethane

Bir adet geçmişin toplamı, geleceğin tohumu olacak sinevizyon destekli TARİHÎ değerler salonu.

Eğitim ve konferans salonlarında milli ve manevi değerlerle mücehhez gençler yetiştirmek büyük hedefimizdir.